บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

หม้อแปลง

EMSA 250-330 kVA (PERKINS)

EMSA 250-330 kVA (PERKINS)

 MODEL   E PR XX 0250   E PR XX 0275   E PR XX 0300   E PR XX 0330
GROUP GEN - SET POWER STAND BY kVA 250 275 300 330
kW 200 220 240 264
PRIME kVA 230 250 275 300
kW 184 200 220 240
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm   1150 x 3820 x 2465  1150 x 3820 x 2465  1150 x 3820 x 2465   1150 x 3820 x 2465
CANOPY WEIGHT kg  2630 2630 2630 2690
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm   1150 x 3340 x 2220   1150 x 3340 x 2220   1150 x 3340 x 2220  1150 x 3340 x 2220
OPEN WEIGHT kg  2595 2595 2595 2655