บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

หม้อแปลง

EMSA 17-35 kVA (Baudouin)

EMSA 17-35 kVA (Baudouin)

 MODEL E BD XX 0017  E BD XX 0022  E BD XX 0030  E BD XX 0035
GROUP GEN - SET POWER STAND BY kVA 17 22 30 35
kW 13,6  17,6  24 28
PRIME kVA 15 20 27 32
kW 12 16 22 26
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm   900 x 2100 x 1365   900 x 2100 x 1365   900 x 2100 x 1365   900 x 2100 x 1365 
CANOPY WEIGHT kg  700 700 700 700
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm   900 x 1750 x 1185   900 x 1750 x 1185   900 x 1750 x 1185   900 x 1750 x 1185 
OPEN WEIGHT kg  560 560 560 560