Showing 1–9 of 73 results

การเลือกแบตเตอรี่ UPS
เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS เป็นอุปกรณ์สำหรับให้พลังงานสำรองแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์ของคุณเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักหยุดชะงักไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากฝีมือมนุษย์หรือสาเหตุจากธรรมชาติ แบตเตอรี่ UPS นี้จะช่วยป้องกันการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้ในทันที หรืออย่างน้อยที่สุดก็เพียงพอให้คุณสามารถปิดเครื่องได้อย่างเหมาะสม โดยในบทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณพลังงานของแบต UPS ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
คำศัพท์พื้นฐานของ battery ups
สำหรับคนที่เลือกใช้งานแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟอาจะคุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้อยู่แล้ว แต่หัวข้อนี้เราได้เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเลือกใช้งาน คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้สำหรับการคำนวณขนาดแบตเตอรี่ UPS ที่เหมาะสมของคุณ

โหลด (Load) คือ  กำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ UPS

รันไทม์ (Run Time) คือ ระยะเวลาทั้งหมดที่แบต UPS สามารถสำรองพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล้กทรอนิกส์ที่คุณเชื่อมต่อทั้งหมด

อินพุต (Input) คือ กระแสไฟฟ้าที่เข้าไปยัง battery ups 

Ah (Ampere-hour) คือ ระดับความจุของแบตเตอรี่ซึ่งแสดงหน่วยเป็นแอมป์ ต่อการใช้งาน 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหน่วยวัดความจุของแบตเตอรี่
การคำนวณสูตรความจุพลังงานของแบตเตอรี่ UPS
อย่างที่เราได้พูดถึงในส่วนของศัพท์พื้นฐานความจุของแบตเตอรี่วัดเป็นหน่วย Ah ซึ่งย่อมาจาก Ampere-hour หรือจำนวนแอมแปร์ที่แบตเตอรี่สามารถส่งออกได้ในหนึ่งชั่วโมง ค่า Ah มักถูกกล่าวถึงในแบตเตอรี่ตะกั่วกรดและแบตเตอรี่แห้ง

ยิ่งระดับ Ah มากเท่าใด ความจุของแบตเตอรี่ UPS ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยทั่วไปผู้ผลิตจะคำนวณค่า Ah ภายใต้รันไทม์ที่แน่นอน (โดยปกติคือ 20 ชั่วโมง) ตัวอย่างเช่น คุณมีแบตเตอรี่ที่มีอัตร 120Ah นั่นหมายความว่ามีการทดสอบด้วยกระแสโหลด 6A เป็นเวล 20 ชั่วโมงก่อนที่หลังงานจะหมด แต่หากกรณีเดียวกันที่คุณเพิ่มโหลดเป็นสองเท่า (12A) แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 10 ชั่วโมง 

ยิ่ง ฺBattery UPS ของคุณมีภาระงานมากเท่าใด รันไทม์ที่ใช้ได้ก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น

กระแสไฟโหลดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง = (ปัจจัยรันไทม์ของ UPS x โหลดที่ UPS บรรทุกได้) / (ประสิทธิภาพของ UPS x อินพุตของ UPS) = กระแสไฟตอบรับ

เป็นเวลา x ชั่วโมง = คำตอบคูณด้วย x ชั่วโมง = ขนาดแบตเตอรี่ในหน่วย Ah

มาดูตัวอย่างกันที่นี่:

โหลด = 1000W  (สามารถคำนวณโดยใช้คำแนะนำก่อนหน้าของเราที่นี่  หรืออาจเป็นความจุสูงสุดของ UPS)
อินพุตของ UPS = 24V
รันไทม์ที่ต้องการ = 1.5 ชั่วโมง
ประสิทธิภาพ/ตัวประกอบกำลังของ UPS = 70% หรือ 0.7 (ควรใช้หากคุณไม่ต้องการประมาณค่านี้)
ประเภทแบตเตอรี่ = ตะกั่ว-กรด (ดังนั้นปัจจัยรันไทม์คือ 1.5)

กระแสไฟโหลดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง = (รันไทม์แฟคเตอร์ x โหลด) / (ประสิทธิภาพของ UPS x อินพุตของ UPS) = 1.5 x 1000/ (0.7*24) = 89.29A

โหลดกระแส 1.5 ชั่วโมง = 89.29 x 1.5 = 133.94Ah

ตอนนี้เราทราบการใช้งานปัจจุบันของเราเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงแล้ว การคำนวณขนาดแบตเตอรี่ก็เป็นเรื่องง่าย ต้องการขนาดแบตเตอรี่ 133.94Ah หมายเลขรอบที่ใกล้ที่สุดคือ 134Ah

เมื่อได้ข้อมูลมานี้แล้ว จะสามารถกำหนดขนาดแบตเตอรี่ที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับกำลังไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย การคำนวณนี้ไม่ยากเกินไปและสามารถทำได้โดยบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค

สรุป

การซื้อขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสมสำหรับ UPS เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แบตเตอรี่ของ UPS ยังเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นรากฐานของความสามารถในการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกขนาดแบตเตอรี่ที่ถูกต้องสำหรับ UPS อย่างไรก็ตาม สูตรสำหรับการคำนวณจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ตะกั่ว แบตเตอรี่เจลไปจนถึงแบตเตอรี่ AGM เนื่องจากสื่อการในการเก็บพลังงานไม่เหมือนกันและปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ก็แตกต่างกันไป ดังนั้น ก่อนที่คุณจะซื้อ UPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการใช้ได้งานได้อย่างถูกต้อง!!