fbpx

EMSA 400-460 kVA (DEUTZ)

EMSA 400-460 kVA (DEUTZ)

EMSA 400-460 kVA (DEUTZ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

MODEL E DT XX 0400 E DT XX 0430 E DT XX 0460
GROUP GEN – SET POWER STAND BY kVA 400 430 460
kW 320 344 368
PRIME kVA 365 392 415
kW 292 314 332
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm 1600 x 3600 x 2550 1600 x 3600 x 2550 1600 x 3600 x 2550
CANOPY WEIGHT kg 3340 3460 3460
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm 1600 x 3000 x 2650 1600 x 3000 x 2650 1600 x 3000 x 2650
OPEN WEIGHT kg 2700 2750 2750

Brochures

EMSA 400-460 kVA (DEUTZ)
คำนวณกระแสไฟฟ้า