fbpx

EMSA 72-150 kVA (DEUTZ)

EMSA 72-150 kVA (DEUTZ)

EMSA 72-150 kVA (DEUTZ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 MODEL  E DZ XX 0072  E DZ XX 0082  E DZ XX 0110  E DZ XX 0150
GROUP GEN – SET POWER STAND BY kva 72 82 110 150
kw 58  65,6 88 120
PRIME kva 65 75 100 136
kw  52,0  60,0 80 109
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm 1000 x 2880 x 1615 1000 x 2880 x 1615 1000 x 2880 x 1615 1050 x 3180 x 1870
CANOPY WEIGHT kg 1260 1295 1330 1580
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm  1000 x 2400 x 1480  1000 x 2400 x 1480  1000 x 2400 x 1480  1050 x 2700 x 1850
OPEN WEIGHT kg 1055 1090 1125 1330

Brochures

EMSA 72-150 kVA (DEUTZ)
คำนวณกระแสไฟฟ้า