fbpx

EMSA 94-142 kVA (VOLVO)

EMSA 94-142 kVA (VOLVO)

EMSA 94-142 kVA (VOLVO)

รายละเอียดเพิ่มเติม

MODEL E VL XX 0094 E VL XX 0109 E VL XX 0142
GROUP GEN – SET POWER STAND BY kVA 94 109 142
kW 76 87 114
PRIME kVA 85 100 130
kW 68 80 104
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm 1000x2880x1610 1000x2880x1610 1000x2880x1610
CANOPY WEIGHT kg 1275 1305 1565
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm 1000x2400x1480 1000x2400x1480 1000x2400x1480
OPEN WEIGHT kg 1070 1100 1315
คำนวณกระแสไฟฟ้า