fbpx

Category: Service TH

  • Home
  • Categories
  • Service TH

เครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้า

ตัวปรับแรงดัน หรืออุปกรณ์สำหรับควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับไม่อันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ ช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้า ยืดอายุการใช้งาน
Read More

แบตเตอรี่ ชูโฟทิค

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานเคมี ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรงด้วยการใช้เซลล์กัลวานิก ที่ประกอบด้วยขั้วบวกและขั้วลบ
Read More

เครื่องสำรองไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในเวลาที่เกิดไฟดับหรือเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติ
Read More